- VELKOMMEN -

Bestselgeren Hestenes klan ble utgitt av Cappelen Damm i 2010 og Live Bonnevie ble nominert til Kulturdepartementets Debutantpris samme år. I juryens begrunnelse heter det:

"Bonnevie skriver medrivende og underholdende om de store spørsmålene i livet. Dette er et dyktig oppbygd drama som holder leseren fanget fra første til siste side. De intense skildringene av mennesker, dyr og natur bidrar også til at dette har blitt en svært fengende romandebut."

Siden utgivelsen har romanen fått særlig stor oppmerksomhet i hestemiljøet og svært gode anmeldelser i nisjeredaksjoner både i Norge og i Sverige.

Den norske utgaven ble utsolgt fra forlaget våren 2016, men er tilgjengelig som e-bok og på biblioteket.

NB: Kommentarer, dialog og oppdateringer finner du på Facebook.

ROMANENS OMSLAG

ROMANENS OMSLAG

lørdag 15. mars 2014

ELEVENES LESEKOMPETANSE

Nettopp tilbake fra én ukes DKS-turné på ungdomstrinnet og de rundt 400 elevene jeg traff har etterlatt meg full av inspirasjon og inntrykk - som alltid.

På denne turneen var det lagt opp til rene forfatterbesøk, dvs et møtepunkt mellom forfatter og elever med stor grad av fleksibilitet. I forkant av slike besøk prøver jeg alltid å kontakte skolene for å høre om de har noen spesielle ønsker, men selve ryggraden i skolebesøkene alltid den samme:
Å formidle skrive- og leseglede - noe jeg på en god dag virkelig opplever at jeg lykkes med. :)

Økt lesekompetanse - lav lesefrekvens
Når jeg besøker en klasse forhører jeg meg alltid om elevenes lesing og det er noen mønstre som går igjen. Jentene leser mer enn guttene og alle klassene jeg har møtt har en gruppe flittige boklesere, en gruppe elever som leser lite og noen elever som ikke leser i det hele tatt. Det mest påfallende er riktignok hvordan lesefrekvensen ser ut til å falle etter hvert som elevene blir eldre. Min opplevelse er at vi tar lesingen veldig alvorlig på barnetrinnet (med oppfølging gjennom SOL mv), men at vi kanskje "slipper" elevene for tidlig.Turneene mine de siste årene har dekket mellomtrinnet, ungdomsskolen og vgs, og inntrykket jeg sitter igjen med er at jo eldre elevene blir, jo mindre leser de. En femteklassing leser mer enn en syvende klassing, en syvendeklassing leser mer enn en tiendeklassing og en tiendeklassing leser mer enn en avgangselev. Jo høyere lesekompetanse, jo lavere lesefrekvens med andre ord.

Og det burde jo selvfølgelig vært omvendt!

Med dette som bakteppe handler mye av mitt møtepunkt med elevene om å minne dem om hvorfor vi leser skjønnlitteratur - og ikke minst hva vi får igjen for det. Samtidig har jeg også et overordnet mål om å gi elevene en innføring i det å skrive episk tekst, samt inspirere dem til å skrive bedre gjennom å presentere enkle og gode verktøy de kan bruke for å holde fortellingen stram og engasjerende.

Jeg anser det også som svært viktig å minne elevene om at det ikke bare er forfattere som har glede av å være skriveføre i dagens samfunn. Tidene har forandret seg og det er verdt å merke seg at en stadig større del av både den mellommenneskelige og den profesjonelle dialogen gjøres skriftlig, noe som stiller helt andre krav til elevenes skriveferdigheter enn tilfellet var tidligere, ikke minst når det gjelder evnen til å uttrykke seg klart og presist. Som kjent er skriftlig kommunikasjon mye mer sårbar for språklige misforståelser enn muntlig...

Kunsten å lese fort
En ting som overrasker meg litt er at det ikke satses bredere på å utvikle elevenes reelle lesekompetanse, dvs ikke bare gi dem en innføring i hvordan tekst tolkes, men også lære dem teknikker for hvordan en tekst fortæres. Det å bidra til øke lesehastighet til elevene er å gi dem et verktøy de vil få stor glede av resten av livet. Hvorfor nøye seg med å lese 250 ord i minuttet når du med litt trening enkelt kan lese 1000?

Det finnes heldigvis rikelig med nettressurser tilgjengelig på dette området, og det tar kortere tid enn man skulle tro å bli en superleser. :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar